DOD ÚS SR 2022_súťaž pre študentov vysokých škôl/ Uzávierka: 16.09.2022