Priznané motivačné štipendiá za vynikajúci prospech v akademickom roku 2020/21