Termíny konania súbornej skúšky z ruského jazyka v akademickom roku 2020/2021