Medzinárodná spolupráca medzi Belgickom, Luxemburskom a Slovenskom