Právne a inštitucionálne mechanizmy ochrany práv národnostných menšín na Slovensku a na Ukrajine