Prerušenie výučby ruského jazyka od 12.10.2021 do 18.10.2021