print

Ing. Peter Smeriga PhD.

  • Katedra bezpečnostných štúdií
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária:
Telefón: 048 446Email: peter.smeriga@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Je absolventom doktorandského štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v odbore medzinárodné vzťahy. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2015 po obhajobe dizertačnej práce na tému „Faktor Islamu na západnom Balkáne“. Počas doktorandského štúdia absolvoval niekoľko zahraničných stáží na Fakulte politických vied Sarajevskej univerzity a na Fakulte Islamských vied Sarajevskej univerzity. V roku 2016 mu bol udelený titul docent vo vedeckom odbore Komparatívna politológia na Filozofickej fakulte Mostarskej univerzity, po úspešnej habilitačnej prednáške na tému: Pozitivni i negativni aspekti europskih integracija post-komunističkih zemalja prikazani na primjeru Republike Slovačke. Odborne sa zameriava na problematiku sekuritizácie náboženstva v krajinách západného Balkánu, na príčiny postupnej premeny tradičného Balkánskeho islamu na nové formy „salafizmus, wahhábizmus“ importované počas vojnového konfliktu v BaH v rokoch 1992 -1995 s akcentom na radikalizáciu.

 

V súčasnosti  vedie voliteľný predmet „Sekuritizácia náboženstva“ na FPVMV UMB v Banskej Bystrici. Zároveň pôsobí na Fakulte politických vied Sarajevskej univerzity a na Filozofickej fakulte Univerzity v Mostare.  

=
048 446