print

Mgr. Róbert Vancel

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie, Doktorandi
  • Doktorand

Kancelária: 215
Telefón: 048 446 1612Email: robert.vancel@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Konzultácie počas LS 2019/2020 len po dohode e-mailom.

Mgr. Róbert Vancel je absolvent magisterského programu Medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na problematiku postavenia Japonska v regióne Východnej Ázie, jeho zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Počas magisterského štúdia absolvoval výmenný pobyt v Japonsku. (MIRAI 2016) Dlhodobo sa aktívne zúčastnuje domácich a medzinárodných konferencií, zameraných predovšetkým na oblasť bezpečnosti. 

=