Medzinárodný študijný modul, zadarmo pre všetkých študentov bakalárskeho štúdia od európskych partnerov