Staňte sa novými kolegyňami/kolegami na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti