Stáž/Erasmus v najaktívnejším politickom think-thanku v Českej republike