Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

„Double Degree Master“ Odborníci na európsku integráciu a Európska politika susedstva s verzitou Champagne-Ardenne v Remeši

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV UMB) v spolupráci s Univerzitou Champagne-Ardenne v Remeši, Fakulta práva realizujú magisterské štúdium „Double Degree“ s názvom Medzinárodné vzťahy, na základe oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (existujúcom na Metropolitnej univerzite Praha) a študijného odboru Medzinárodné vzťahy, (existujúcom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici). Ich cieľom je:

  • odborná príprava špecialistov schopných podporovať integračné procesy kandidátskych krajín na vstup do EÚ na jednej strane a združovanie záujemcov o ponuku susedných krajín na druhej strane.
  • ponúka vzdelanie pre všetky právne, ekonomické a politické aspekty (napr. ľudské práva, demokratické odborné znalosti s poukazom na dodržiavanie demokratických hodnôt EÚ. 
  • ponúknuť vzdelávanie európskeho typu, ktoré umožňuje študentom nadobudnúť vedomosti a zručnosti v špecifických oblastiach, ktoré ponúkajú obe partnerské inštitúcie,
  • realizácia originálneho študijného programu magisterského typu, ktorý svojím širokým, komplementárnym, multikultúrnym a interdisciplinárnym spôsobom zahŕňa teoretické a praktické vzdelávanie v rámci medzinárodných vzťahov.

Realizované: v spolupráci s Univerzitou Champagne-Ardenne v Remeši, Fakulta práva

Dĺžka štúdia: 1 semester na zahraničnej univerzite

Plánované počty: 3

Jazyk výučby: francúzsky/anglicky

Kandidáti: študenti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v odbore Medzinárodné vzťahy, 2.ročníka magisterského stupňa štúdia v aktuálnom ak. roku

Bližšie informácie o študijnom programe: radovan.gura@umb.skalebo http://www.iufs.sk/sk/ 

Ide o štúdium, ktoré tak umožňuje získať študentom diplomy oboch zúčastnených inštitúcií.

Pozri aj: http://www.univ-reims.fr/formation/ufr-instituts-et-ecoles/ufr-de-droit-et-de-science-politique/offre-de-formation/masters/masters-droit-public/m2-specialistes-de-l-integration-communautaire-et-de-la-politique-europeenne-de-voisinage,17612.html?


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela