print

„Double Degree“

 „Double Degree“

Medzinárodné vzťahy

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV UMB) v spolupráci s Metropolitnou univerzitou Praha (MUP) realizujú bakalárske a magisterské štúdium „Double Degree“ s názvom Medzinárodné vzťahy, na základe oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (existujúcom na Metropolitnej univerzite Praha) a študijného odboru Medzinárodné vzťahy, (existujúcom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici). Ich cieľom je:

  • ponúknuť vzdelávanie európskeho typu, ktoré umožňuje študentom nadobudnúť vedomosti a zručnosti v špecifických oblastiach, ktoré ponúkajú obe partnerské inštitúcie,
  • realizácia originálneho študijného programu bakalárskeho a magisterského typu, ktorý svojím širokým, komplementárnym, multikultúrnym a interdisciplinárnym spôsobom zahŕňa teoretické a praktické vzdelávanie v rámci medzinárodných vzťahov.

Ide o štúdium, ktoré tak umožňuje získať študentom diplomy oboch zúčastnených inštitúcií.

  

„Double Degree“

Politológia

 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV UMB) v spolupráci s Metropolitnou univerzitou Praha (MUP) realizujú magisterské štúdium „Double Degree“ s názvom Politológa, na základe oboru Politologie (existujúcom na Metropolitnej univerzite Praha) a študijného odboru Politológia, (existujúcom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici). Ich cieľom je:

  • ponúknuť vzdelávanie európskeho typu, ktoré umožňuje študentom nadobudnúť vedomosti a zručnosti v špecifických oblastiach, ktoré ponúkajú obe partnerské inštitúcie,
  • realizácia originálneho študijného programu bakalárskeho a magisterského typu, ktorý svojím širokým, komplementárnym, multikultúrnym a interdisciplinárnym spôsobom zahŕňa teoretické a praktické vzdelávanie v rámci medzinárodných vzťahov.

Ide o štúdium, ktoré tak umožňuje získať študentom diplomy oboch zúčastnených inštitúcií.

 

Kontakt:

Študijné oddelenie FPVaMV

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

=