print

Harmonogram akademického roka 2019/2020 - ÚPRAVA

Grémium dekana FPVaMV UMB schválilo 26. 3. 2020 úpravu Harmonogramu akademického roka 2019/2020. Zmeny termínov výučbovej časti semestra, termínov obdobia na ukončenie študijných povinností, termínov odovzdávania záverečných prác a termínov štátnych záverečných skúšok sú vyznačené farebne.

 

Doplňujúce informácie o forme a priebehu jednotlivých aktivít budú zverejnené v najbližšom období.

=