print

Harmonogram akademického roka

V. HARMONOGRAM  AKADEMICKÉHO ROKA  2017/2018

Zápisy

 

Zápis – denné štúdium

Zápis – externé formy štúdia

1. rok – bakalárske štúdium

5. 9. 2017  o 9.00 hod.

8. 9. 2017 o 9 .00 hod.

2. rok – bakalárske štúdium

6. 9. 2017  o 9.00 hod.

8. 9. 2017 o 9.00 hod.

3. rok – bakalárske štúdium

7. 9. 2017  o 9.00 hod.

8. 9. 2017 o 9.00 hod.

1. rok – magisterské štúdium

11. 9. 2017  o 9.00 hod.

8. 9. 2017 o 9.00 hod

2. rok – magisterské štúdium

12. 9. 2017  o 9.00 hod.

 

1. rok bakalárske št.  – úvodné stretnutie

20. 9. 2017  o 12.00 hod. 

 

zápis – doktorandské štúdium

4. 9. 2017  o 13.00 hod.

4. 9. 2017 o 13.00 hod.

1.etapa zápisu do 2., 3. Bc. a 2. Mgr.

1. 4. – 30. 4. 2018

 

Akademické udalosti

Otvorenie akademického roka

3. 10. 2017

 

Imatrikulácia

15. 11. 2017  v aule FPVaMV

 

Promócie

letný termín: 26. – 27. 6. 2018

jesenný termín:  3. 10. 2018

 

Prázdniny

letné: 1. 7. – 31. 8. 2018

 

Vyučovanie, semestrálne hodnotenie (denné aj externé štúdium)

1. – 3. rok Bc. a 1. – 2. Mgr.

zimný semester

letný semester

Vyučovanie

18. 9. 2017 – 16. 12. 2017

5. 2. 2018 – 5. 5. 2018

Obdobie na ukončenie študijných povinností   

18. 12. 2017 – 3. 2. 2018

7. 5. 2018 –23. 6. 2018

3. rok v Bc. štúdiu

zimný semester

letný semester

Vyučovanie

18. 9. 2017 – 16. 12. 2017

5. 2. 2018 – 27. 4. 2018

Obdobie na ukončenie študijných povinností   

18. 12. 2017 – 3. 2. 2018

30. 4. 2018 – 18. 5. 2018

2. rok v Mgr. štúdiu

zimný semester

letný semester

Vyučovanie

18. 9. 2017 – 16. 12. 2017

5. 2. 2018 – 5. 5. 2018

Obdobie na ukončenie študijných povinností   

18. 12. 2017 – 3. 2. 2018

7. 5. 2018 – 25. 5. 2018

Štátne skúšky – denné aj externé štúdium

Bakalárske štúdium

riadny termín

opravný termín

Odovzdanie bakalárskych prác

6. 4. 2018

8. 6. 2018

Vloženie prác do Centrálneho registra záverečných prác

6. 4. 2018

8. 6. 2018

Štátne skúšky spolu s obhajobou

21. 5. – 25. 5. 2018

18. 6. 2018 – 29. 6. 2018

Magisterské štúdium

riadny termín

opravný termín

Odovzdanie diplomových prác

27. 4. 2018

8. 6. 2018

Vloženie prác do Centrálneho registra záverečných prác

27. 4. 2018

8. 6. 2018

Obhajoba záverečnej práce

28. 5. – 1. 6. 2018

18. 6. 2018 – 29. 6. 2018

Prijímacie skúšky:

  • 1. kolo denné a externé  bakalárske a magisterské štúdium – 4. 6.  2018 do 6. 6. 2018
  • 2. kolo denné a externé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium – 3. 7. 2018
=