print

Harmonogram akademického roka

V. HARMONOGRAM  AKADEMICKÉHO ROKA  2018/2019

 

 

Zápisy

 

 

 

Zápis – denné štúdium

Zápis – externé štúdium

 

 

1. rok – bakalárske štúdium

4. 9. 2018  o 9.00 hod .

4. 9. 2018 o 9.00 hod .

 

 

2. rok – bakalárske štúdium

elektronický zápis 15.6. – 15.7. 2018

elektronický zápis 15.6. – 15.7.2018

 

 

3. rok – bakalárske štúdium

elektronický zápis 15.6. – 15.7. 2018

elektronický zápis 15.6. – 15.7.2018

 

 

1. rok – magisterské štúdium

5. 9. 2018  o 9.00 hod.

5. 9. 2018 o 9.00 hod .

 

 

2. rok – magisterské štúdium

elektronický zápis 15.6. – 15.7. 2018

elektronický zápis 15.6. – 15.7. 2018

 

 

1. rok Bc. št.  – úvodné sústredenie

19. 9. 2018  o 12.00 hod 

 

 

 

zápis – doktorandské štúdium

3. 9. 2018  o 13.00 hod .

3. 9. 2018 o 13.00 hod .

 

 

1.etapa zápisu do 2., 3. Bc. a 2. Mgr.

1. 4. – 30. 4. 2018

 

 

 

Akademické udalosti

 

 

Otvorenie akademického roka

25. 9. 2018

 

 

 

Imatrikulácia

14. 11. 2018  v aule FPVaMV

 

 

 

Promócie

letný termín: 25. – 26. 6. 2019

jesenný termín:  2. 10. 2019

 

 

 

Prázdniny

letné: 1. 7. – 31. 8. 2019

 

 

 

Vyučovanie, semestrálne hodnotenie (denné aj externé štúdium)

 

 

1. – 3. rok Bc. a 1. – 2. Mgr.

zimný semester

letný semester

 

 

Vyučovanie

17. 9. 2018 – 15. 12. 2018

4. 2. 2019 – 4. 5. 2019

 

 

Obdobie na ukončenie št. povinností   

17. 12. 2018 – 2. 2. 2019

6. 5. 2019 – 22. 6. 2019

 

 

3. rok v Bc. štúdiu

zimný semester

letný semester

 

 

Vyučovanie

17. 9. 2018 – 15. 12. 2018

4. 2. 2019 – 26. 4. 2019

 

 

Obdobie na ukončenie št. povinností   

17. 12. 2018 – 2. 2. 2019

29. 4. 2019 – 17. 5. 2019

 

 

2. rok v Mgr. štúdiu

zimný semester

letný semester

 

 

Vyučovanie

17. 9. 2018 – 15. 12. 2018

4. 2. 2019 – 4. 5. 2019

 

 

Obdobie na ukončenie št. povinností   

17. 12. 2018 – 2. 2. 2019

6. 5. 2019 – 24. 5. 2019

 

 

Štátne skúšky – denné aj externé štúdium

 

 

Bakalárske štúdium

riadny termín

opravný termín

 

 

Odovzdanie bakalárskych prác

5. 4. 2019

14. 6. 2019

 

 

Vloženie prác do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP)

5. 4. 2019

14. 6. 2019

 

 

Štátne skúšky spolu s obhajobou

20. 5. – 24. 5. 2019

 (MV D1,MV E1 od 13.5.2019jazyk)

1. 7. 2019 – 3. 7. 2019

 (MV D1,MV E1 od 24.6.2019jazyk)

 

 

Magisterské štúdium

riadny termín

opravný termín

 

 

Odovzdanie diplomových prác

26. 4. 2019

14. 6. 2019

 

 

Vloženie prác do CRZP

26. 4. 2019

14. 6. 2019

 

 

Obhajoba záverečnej práce

27. 5. – 31. 5. 2019

(MV D2, MV E2 od 20.5.2019jazyk)

1. 7. 2019 – 3. 7. 2019

(MV D2, MV E2 od 24.6.2019jazyk)

 

 

Doktorandské štúdium

riadny termín

Opravný termín

 

 

Odovzdanie dizertačných prác

29. 3. 2019

26. 4. 2019

 

 

Vloženie prác do CRZP

29. 3. 2019

26. 4. 2019

 

 

Obhajoba záverečnej práce

6. 5. – 7. 5. 2019

3. 6. – 7. 6. 2019

 

 

Prijímacie skúšky:

  • 1. kolo denné a externé  bakalárske a magisterské štúdium – 10. 6.  2019 –12. 6. 2019
  • 2. kolo denné a externé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium – 4. 7. 2019

 

 

 

 
=