Naši absolventi

Vážený absolvent, vážená absolventka,
v auguste 2014 bol na FPVaMV UMB založený Alumni klub, združujúci  na báze dobrovoľnosti jej absolventov. Alumni klub je teda určený práve vám – vám, ktorí ste si FPVaMV zvolili za svoju alma mater a strávili na nej niekoľko rokov náročného štúdia.

ALUMNI KLUB - REGISTRÁCIA

Úspešným ukončením svojho štúdia samozrejme ešte nemusíte väzby s fakultou pretrhnúť. Práve naopak, Alumni klub FPVaMV UMB si kladie za cieľ vytvoriť nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a fakultou  a umožniť vzájomnú spoluprácu  a kontakt medzi  absolventmi, ktorí úspešne ukončili fakultu.