print

Referát študijného oddelenia

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
kancelária č. 321

telefón: 048 446 1237
e-mail: anna.kyselova@umb.sk

Pondelok12:30 - 13:30
Utorok09:00 - 11:0013:00 - 14:00
Streda12:30 - 13:30
Štvrtok09:00 - 11:0013:00 - 14:00
Piatok09:00 - 11:00

Informácia pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Informácie pre dotknutú osobu "Uchádzači o štúdium" a Informácie pre dotknutú osobu "Vzdelávanie študentov fakúlt"

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. |
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
lucia.rysova@umb.sk
330 
048 446 1224
Pondelok: 13:00 - 15:00, Streda: 10:00 - 12:00

Bc. Kyseľová Anna |
Bc. Kyseľová Anna
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
anna.kyselova@umb.sk
321 
048 446 1237
048 446 1200
Pondelok: 12:30 - 13:30, Utorok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Streda: 09:00 - 11:00, 12:30 - 13:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Piatok: 09:00 - 11:00

Žalmanová Eva |
Žalmanová Eva
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.zalmanova@umb.sk
321 
048 446 1225
Pondelok: 12:30 - 13:30, Utorok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Streda: 09:00 - 11:00, 12:30 - 13:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Piatok: 09:00 - 11:00