print

Študijné programy vo francúzskom jazyku

Odborníci na európsku integráciu a Európska politika susedstva

Realizované: v spolupráci s Univerzitou Champagne-Ardenne v Remeši, Fakulta práva

Dĺžka štúdia: 2 semestre

Kandidáti: študenti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2.ročníka magisterského stupňa štúdia v ak. roku 2016/2017.

Výberové konanie: realizované na základe predloženej dokumentácie.

Požadované podklady odovzdať do 30. 5. 2016.

  • predložiť žiadosť o štúdium
  • motivačný list zameraný na prezentáciu svojho vedeckého projektu (téma diplomovej práce),
  • životopis,
  • v prípade mimofakultných uchádzačov odporúčacie listy (vhodné).
  • fotokópiu diplomu bakalárskeho stupňa

Záujemcovia poslať všetky požadované podklady do 15.6.2016.

Pozri aj: http://www.univ-reims.fr/formation/ufr-instituts-et-ecoles/ufr-de-droit-et-de-science-politique/offre-de-formation/masters/masters-droit-public/m2-specialistes-de-l-integration-communautaire-et-de-la-politique-europeenne-de-voisinage,17612.html?

Bližšie informácie o študijných programoch: radovan.gura@umb.sk, alebo http://www.iufs.sk/sk/ 

=