print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Základy teórie deľby moci položil:

Polyhistor je:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Predchodkyňou OSN bola:

Pasívne volebné právo znamená:

Opak deflácie je:

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

Panónska nížina je súčasťou územia:

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Práca, pôda a kapitál označujú:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Sociálna stratifikácia znamená:

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

Kultúru v sociológii delíme na:

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Čo je UNESCO?

=