print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Čo je UNESCO?

NATO vzniklo v roku:

Polyhistor je:

V ktorom roku sa zjednotilo Nemecko v 19.storočí?

Predchodkyňou OSN bola:

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Základy teórie deľby moci položil:

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Základ európskeho písma nájdeme v:

Kultúru v sociológii delíme na:

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

Horizontálna deľba štátnej moci:

=