print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

Sociálna stratifikácia znamená:

Kultúru v sociológii delíme na:

Premena vstupov na výstupy je:

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Opak deflácie je:

Panónska nížina je súčasťou územia:

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

Základy teórie deľby moci položil:

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Základ európskeho písma nájdeme v:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

V ktorom roku sa zjednotilo Nemecko v 19.storočí?

=