print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Základy teórie deľby moci položil:

Sociálna stratifikácia znamená:

Kultúru v sociológii delíme na:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

Čo je Charta OSN?

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

Pasívne volebné právo znamená:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Základ európskeho písma nájdeme v:

Premena vstupov na výstupy je:

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Predchodkyňou OSN bola:

Čo je anexia?

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

=