print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Premena vstupov na výstupy je:

Proces socializácie v období dospelosti nazývame:

Polyhistor je:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Horizontálna deľba štátnej moci:

Pasívne volebné právo znamená:

Základnou jednotkou miestnej správy je:

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Čo je anexia?

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Predchodkyňou OSN bola:

V ktorom roku sa zjednotilo Nemecko v 19.storočí?

Čo je Charta OSN?

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

=