Uzávierka na predkladanie žiadostí - Národný štipendijný program