print

ŠVOČ

Študentská vedecká odborná činnosť 2017

27. apríla 2017 sa konalo fakultné kolo ŠVOČ. Prihlásených a zúčastnených bolo 10 študentov, v silnej konkurencii boli nakoniec udelené dve tretie miesta.  Víťazom i zúčastneným úprimne blahoželáme!

1. miesto: Bc. Lucia Hupková                                                    

2. miesto: Bc. Petra Lukovská                                 

3. miesto: Bc. Kamil Novák

3. miesto: Bc. Bibiána Uhrínová

Víťazi fakultného kola ŠVOČ postúpili do medzifakultného kola ŠVOČ, ktoré organizuje FPV a MV UMB v spolupráci s Fakultou medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, Filozofickou fakultou UKF v Nitre a Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave. Súťaž sa bude konať dňa 3.5.2017 od 10,00 hod. v Centri krízového riadenia.