Webinár pre záujemdov o PhD štúdium na EUI - 13.10. o 15:00